U Bybelse vrae, beantwoord met verbasende feite.

Die Woord As Die Waarheid

Daar is tans, net soos in die verlede, ’n intense aanslag op die Bybel as die Woord van God. In Hierdie Bybelstudiemateriaal is absoluut geskik om met ’n medegelowige of groepe te bespreek. Dit handel oor onderwerpe wat baie, baie aktueel is, en waaroor mense meer wil weet, en graag sinvolle gefundeerde inligting soek.

ons boeke

Die Bybel as Gesaghebbende Bron

R85

Die Oorsprong van Lewe 

R85

Ontsluit die Vrug van God se Gees In Jou

R85

Motivering vir die opstel van hierdie Bybelstudie materiaal

Na elke hoofstuk is daar vir Bybelstudie groepe ook vrae wat bespreek kan word!

Vrae soos, “Is die Bybel werklik outentiek – gesaghebbend”, duik al meer en meer op. Ek het vir meer as 30 jaar sekere debatte in dagblaaie gevolg. Dit het daartoe bygedra dat ek begin navorsing gedoen het of die Bybel, as Woord van God, antwoorde het op die mees algemene aktuele onderwerpe waarmee die moderne samelewing worstel, en wat selfs tot ernstige twyfel  oor die bestaan van God al dan nie, kan lei. 

meer oor ons boeke

Ek begelei u om die polsende, lewende Woord van God, wat absoluut uniek is, te ontdek. Die doel van my navorsing is dan ook om  die breë Christen-gemeenskap te ondersteun met die kennis wat hulle soms in die alledaagse lewe nodig het om effektief te kan getuig. 

Goddelike waarhede, soos vervat in die Bybel, is te fyn verweef aan mekaar om enigsins te aanvaar dat dit die produk van menslike inspirasie is.

My bydrae is om skeppingswaarhede vanuit die Bybel te neem, en dit met die lesers op ’n sinvolle manier te deel. In sekere gevalle moes waarhede vanuit die oorspronklike tale, waaruit die Bybel vertaal is, op ’n praktiese, eenvoudige wyse bevestig word.

Indien u ook baie lief is vir die Bybel as die Woord van God, sal u hierdie Bybelstudie materiaal baie interessant en insiggewend vind. Baie vrae met voldoende bewyse sal dan met vertroue beantwoord kan word. 

Ek het nasionaal ook oor die radio  van hierdie onderwerpe aangebied. My gevolgtrekking: Die Bybel is verseker outentiek, en daarom die kosbaarste boek wat ’n mens in jou hande kan neem!

Seënwense, Chris Mostert   

Kontak Ons