Getuigskrifte

Dr. Breggie Smook
PhD

Nelspruit

Wat Ds. Chris Mostert die afgelope vier jaar aangebied het:

  • ’n Unieke ontmoeting met die Hebreeuse en Griekse grondtekste in die Ou en Nuwe Verbonde.
  • ’n Verdieping van my kennis en groter begrip vir Jesus Christus se vervulling van Ou Testamentiese profesieë.
  • ’n Goedgefundeerde bevestiging van die outentieke waarde van die Bybel as Woord van God.
  • ’n Diepe waardering en respek vir Chris se oortuiging, entoesiasme en gehoorsaamheid om die Goeie Boodskap te versprei – Go Tell the world.
  • Voorwaar verrykend, verdiepend, en interessant.

My personal experience of Ds. Chris Mostert’s teachings:

  • A unique encounter with the original Hebrew and Greek texts in the Old and New Covenants;
  • An in-depth broadening of my knowledge and comprehension of Jesus Christ’s fulfilling of the prophecies from the Old Covenant;
  • A confirmation of the authenticity of the Word of God;
  • A deep appreciation and respect for Chris’ perseverance, enthusiasm and obedience to reach the world with the Good News – Go Tell the World!!
  • Indeed enriching, interesting and certainly recommendable.

Dit was my voorreg om Ds. Chris Mostert se leringe die afgelope vier jaar by te woon. Dit is suiwer gebaseer op die WOORD en hy lewer die bewys van sy stellings deur na die oorspronklike teks te verwys. Sy persepsies, kennis en insigte is verbasend akkuraat en hy behandel die vrae van die moderne/postmoderne mens in diepte. Hierdie navorsing is ‘n moet vir Bybelstudie en skeptici. Dit is verseker lonend en verrykend vir alle lesers.

It was my privilege to experience Ds. Chris Mostert’s teachings for the past four years. It is purely based on the WORD and he supplies the proof of his assertions by referring to the original text. His perceptions, knowledge and insights are amazingly accurate and he addresses the questions of modern/postmodern man in depth. This work is a must for the seasoned and the sceptics and is rewarding and enriching for all readers.

Dr.J.C.Craig MBChB

Nelspruit

Dr.Faber v.d.Westhuizen MBChB

Nelspruit

Vir die afgelope meer as 3 jaar het ek die voorreg gehad om in drie verskillende groepe saam met Ds Chris Mostert die Goeie Nuus van Jesus Christus intensief te deel. Omdat Jesus die Woord van God is, is ons veral bedag & delwend in die Ou Testament, om Sy wonderlike vervullings raak te sien & om Hom al meer te waardeer.

Ek kan die eksegeses wat Ds Chris nou in verskeie publikasies ter boek gestel het, ten sterkste aanbeveel.

For the past 3 years I’ve had the privilege of rather intensively sharing the Gospel of Jesus Christ with Rev Chris Mostert in 3 separate groups of devoted Christians. Because Jesus is the Word of God, we have been attentive to & delving into the Old Testament looking for facets of His wonderful fulfilment of Scripture under guidance of Holy Spirit. This has led to an increased appreciation of, & revelation of the Son of God.

I can strongly recommend the exegeses that he is about to publish as authentic & very valuable in the search of & growth into our Lord & Saviour.

Die Woord As Die Waarheid