Oor Chris

Onderwys en agtergrond

Chris Mostert het teologie aan die Universiteit van Stellenbosch gestudeer, en het ‘n B.A.; B.Th.; Lisensiaat in Teologie, en verdere nagraadse studies. Hy is ‘n lewenslange akademikus met ‘n voortreflike kennis van die Bybel. Nadat hy die Bybel in die oorspronklike tale, Hebreeus, Grieks en Aramees, nagevors en bestudeer het, bly hy vir meer as 50 jaar ‘n nederige student van die Bybel as Woord van God. Die Vrug is 18 publikasies, wat hy tans besig is om bekend te stel.