Die Oorsprong van Lewe e-Boek

R85.00

Description

In sy boek Die Oorsprong van Lewe verduidelik die skrywer die skepping van die aarde en die heelal. Hy lewer bewyse van wetenskaplike ontdekkings wat in die Bybel voorkom; maak belangrike verskuilde profesieë wat in Genesis in die oorspronklike Hebreeuse taal verborge lê bekend; en deel sy insigte oor die egtheid van die Bybel dat dit werklik ’n outentieke bron is! Die skrywer deel sy navorsing, sy Skrifgefundeerde onthullings met genoegsame bewyse. Die inligting wat u sal lees, is uiteraard verstommend met voldoende gesaghebbende bewyse. Die leser word begelei op ’n baie interessante, leersame  geestelike avontuurreis. Dit bied goed gefundeerde antwoorde op baie vrae oor die oorsprong van lewe, en behoort terselfdertyd elke Christengelowige te bemoedig en geestelik te versterk!

Wat u sal leer en ontdek:

  1. Die dieper betekenis van Skepping, en die boek Genesis in die oorspronklike Hebreeuse teks.
  2. Wie Elohim, die Skepper as God is, en hoe Hy alles geskape het.
  3. Die geestelike en natuurlike skepping in Genesis 1 en 2.
  4. Profetiese boodskappe wat in die geslagsregisters verborge is.
  5. Profesieë oor die koms van Jesus as die Messias.
  6. Die skepping van die aarde en die heelal.
  7. Die Bybel, geskryf ongeveer in 1300 v.C. bevestig moderne wetenskaplike bevindinge – insluitend swaartekrag, oseanografie, klimatologie, herskepping en die “oerknal”
  8. God en die Hebreeuse woord.
  9. Bewyse van die egtheid van die Bybel.